Home » Informatie » Europese school

Informatie Europese school

De Europese School in Bergen is opgericht in 1963 in verband met het Onderzoekscentrum van de Europese Unie in Petten, 14 km. ten noorden van Bergen. Het is de enige Europese School in Nederland met lager- en middelbaar onderwijs (4 – 18 jaar). Leerlingen kunnen veertien jaar op de Europese School zitten: twee jaar op de kleuterschool, vijf jaar op de basisschool gevolgd door zeven jaar op de middelbare school die opleidt voor het Europese Baccalaureaat. Het Europese Baccalaureaat wordt erkend in alle lidstaten van de Europese Unie en in een aantal landen daarbuiten. Leerlingen die het Europese Baccalaureaat hebben behaald, hebben dezelfde rechten en voordelen in hun land van herkomst als leerlingen die in eigen land een gelijkwaardig diploma hebben behaald. Ze hebben dus evenveel recht op toelating tot elke universiteit op HBO-opleiding.

De Europese School biedt onderwijs dat de voordelen van nationale en internationale scholen combineert. Naast grote aandacht voor eigen taal en cultuur van de verschillende lidstaten wordt de basis gelegd voor het kweken van begrip voor andere culturen en voor een mogelijke toekomst in Europese of andere internationale instellingen.

Er wordt in diverse talen van de Europese Unie les gegeven.

Voor meer info; www.esbergen.eu

Een veilige, happy, relaxte, maar toch stimulerende en uitdagende meertalige leeromgeving!